Exercitiul 12 - Să se scrie o funcție MATLAB pentru a genera valorile corespunzătoare unei secvențe sinusoidale de lungime finită. Funcția trebuie să aibă 5 argumente de intrare: 3 pentru parametrii sinusoidei și 2 pentru a specifica domeniul temporal. Sinusoida trebuie și afișată grafic. clear variables; n = 0:60; A = 2; f = 1/15; fi = pi/5; x = Sinusoida(A,f,fi,0,60); figure, stem(n,x);