Namazda fatiha'dan sonra okunacak surelerin sıralamaları nasıl olmalıdır? Aynı sureyi 2 rekâtta da okumak caiz midir? Veya bir sureyi bir rekâtta birkaç defa okumak caiz midir? Namazda okunan surelerin ve ayetlerin uzunluk ölçüleri nasıl olmalıdır? Değerli kardeşlerim, namazda kıraat yapmak, yani kur'an okumak farzdır. Fatiha'yı okumak Hanefi mezhebinde vacip şafii mezhebinde farzdır. Hanefi mezhebinde fatihadan sonra bir sure daha okumakta vaciptir. Bu sureler illa kısa surelerden olmak zorunda değildir. Kısa sürelerden olduğu gibi kur'an ı kerim'in herhangi bir yerinde bulunan ayetleri okumakta caizdir. Buradaki ölçü kısa 3 ayet miktarı olmasıdır. Mesela kur'an ı kerim'in en kısa suresi kevser suresidir. Kevser suresidir, bir satır gibidir, yani kur'anı kerim'in. Herhangi bir yerinden bir sıralı ayet okursak da bu zammi sure dediğimiz bu görevi bu vacibi yerine getirmiş olabiliriz. Mesela yasini şerifin baş tarafını bilen kardeşlerimiz Yasin vel kuran anil hakim inneke le minel murselin dedikleri takdirde 3 ayet okumuşlardır. Ve bunlar da zam ve suriye'yi yerine getirmiş olurlar. Bazı kardeşlerimiz ayet el kürsi'yi okumak caiz midir? Gibi soruyorlar. El cevap caizdir. Peki bunların uzunlukları nasıl olmalıdır? Sabah namazında birinci rekatın, ikinci rekattan daha uzun olması gerekir. Bu sünnettir, gerekir derken farz değildir. Sünnettir diğer namazlarda kıraat lerin ölçülerinin aynı olması güzeldir. Yani birinci rekatta bir sure okuduysanız ikinci rekatta da kısa bir süre okursunuz. Birinci rekatta 5 satır okuduysanız, ikinci rekatta da 5 satır okumak güzeldir. Ancak bütün namazlarda. Ikinci rekatı 3 ayet miktarı fazla okumak mekruhtur yani birinci rekatta. 3 satırlık bir yer okudunuz, ikinci rekatta 4 satırlık veya 5 satırlık bir yer okumak bekliyordur. Bunu alimlerimiz ifade etmişlerdir. Gelelim sıralama meselesine değerli kardeşlerim namaz kılarken bu zammı sureleri okurken sıralamanın kuranı kerim'deki sıraya göre olması önemlidir. Mesela kısa sureleri ele alacak olursak birinci sırada elentra keyfe ferahlama buke bir s habil fiil ikinci lii lafi Koray diş üçüncü eray telleriyle gibi bir din dördüncü inna payina kel kevser beşinci Fulya eyyühel kafirun. Altıncı idare saca nasıl allahi ve'l feth yedinci tebbet yeda a biyle hebun ve teb sekizinci ihlas suresi yani kul huve allahabad dokuzuncu felak suresi yani kul euzü bi rabbil felak 10 kul euzu bi rabbin nas yani. Nas suresidir bu sıralamaya dikkat etmek gerekir. Şimdi namazda okuyacağımız surelerde geriye doğru gitmeyeceğiz. Bu mekruhtur yani birinci rekatta Claude bir rabbin nas, ikinci rekatta gul audi, bir rabbil felak okuyacağız. Nasıl önce felak sonra. Nas surelerini okuyacağız. Bu mesele anlaşıldı. Geriye doğru gitmiyoruz, ikinci bir mesele okurken bir süre atamıyoruz yani. Bunu vallahi hadi okuduk. Arada gul erhan'la bir rabbil felaketi terk edip sonraki rekatta bu Yahudi bir 1.000 nasi oku. Mekruhtur yani arada bir sürü atamıyoruz. 2 veya daha fazla atlatabiliriz misal birinci rekatta elentra keyfi hala rabbüke bir s habil fiil suresini okuduk. Sonra gelen kureyş suresi var. Daha sonra nahl suresi var, arayip bellediği var, sonra inne aldı yine var. Birinci rekatta elentra keyfi okudum, ikinci rekatta inna, adana'yı veya gulu allah'ı hadi okudum. Bunda herhangi bir problem yok. Önemli olan bir sure atlamamak tır başka bir mesele, bir sureyi 2 rekatta da okuyabilir miyiz? Mesela ihlas suresini hem birinci rekatta hem de ikinci rekatta okuyabilir miyiz? Değerli kardeşlerim nafile namazlarda sünnet namazlarda bu caizdir. Ancak farz namazlarda bir sureyi 2 rekâtta da okumak mekruhtur. Yani birinci rekatta ihlas, ikinci rekatta tekrar ihlas bu mekruhtur. Yine bir sureyi tekrar etmek. Mesela ihlas suresini 3 defa okumak. Nafile namazlarda caizdir ama farz namazlarda bir süreyi birden fazla okumakta yine mekruhtur. Özetleyelim ikinci rekatı birinci rekattan uzun yapmamaya gayret ediyoruz. Eşit okumaya gayret ediyoruz. Sıralamayı kur'ân'daki sıralamaya göre yapıyoruz. Bir süre atamıyoruz, 2 veya daha fazla anlayabiliriz. Geri doğru okumuyoruz. Fazlalarda bir rekatta sure tekrarı yapmıyoruz. 2 rekatta da aynı sureyi okumuyoruz ama nafileler de sure tekrarı yapabiliriz. Aynı sureyi hem birinci hem ikinci hem üçüncü hem dördüncü rekatta da okuyabiliriz. Bunda herhangi bir problem yoktur. Tabii şunu da ifade edeyim ki, bunları yapmak sünnettir, yapmamak mekruhtur. Yapmadığınız zaman namazımız olmadı mı? Diye soru sormayın, namazımız olmuştur. Ama bundan sonra biraz daha dikkat edin. Eğer kardeşlerimiz çok karıştırıyor, varsa en iyi bildiği yerleri okumaları daha güzel.