teht 1: function Nimi() { var nimi = "Aatu Heinikainen"; document.write(nimi + " "); } Nimi(); Nimi(); teht 2: function tulostaNumerot() { document.write("1
"); document.write("2
"); document.write("3"); } tulostaNumerot(); teht 3: function tulostaJaUusiRivi(teksti) { document.write(teksti + "
"); } tulostaJaUusiRivi("Aatu"); tulostaJaUusiRivi("Kalle"); teht 4: function toivotaTervetuloa(nimi) { document.write("Tervetuloa kurssille, " + nimi + "!
"); } toivotaTervetuloa("Aatu"); toivotaTervetuloa("Kalle"); teht 5: function laskeJaTulostaLaskut(a, b, c) { var tulos1 = a + b + c; var tulos2 = a * b * c; document.write(a + " + " + b + " + " + c + " = " + tulos1 + "
"); document.write(a + " * " + b + " * " + c + " = " + tulos2); } laskeJaTulostaLaskut(2, 3, 4); teht 6: function laskeJaTulostaLaskut(a, b, c) { document.write("Annetut luvut: a = " + a + ", b = " + b + ", c = " + c + "
"); document.write("Laskutoimitukset ja tulokset:
"); document.write("(" + a + " + " + b + " + " + c + ") = " + (a + b + c) + "
"); document.write("(" + a + " * " + b + " * " + c + ") = " + (a * b * c) + "
"); } laskeJaTulostaLaskut(2, 3, 4);